Відділення

Відділення – основний освітньо-організаційний структурний підрозділ коледжу, який об’єднує академічні студентські групи. Відділення створюється рішенням Педагогічної ради коледжу за умови, якщо на ньому навчається не менше 150 студентів денної форми навчання. Відділення є структурним підрозділом без права юридичної особи, який підпорядкований директору коледжу.

 Лукаш Руслан Іванович 

завідувач ветеринарно-технологічного відділення

Ветеринарно-технологічне відділення (сторінка)

►План роботи ветеринарно-технологічного відділення

 

Семенюта Наталія Миколаївна

завідуюча заочної форми навчання

Заочна форма навчання (сторінка)

План роботи заочної форми навчання

Отисько Людмила Василівна

секретар заочної форми навчання, секретар-друкарка

 

Основними завданнями відділення є:

- підготовка  спеціалістів відповідно до вимог  стандартів фахової передвищої освіти;

- забезпечення високої якості підготовки фахівців;

- виконання встановлених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;

- сприяння формуванню сучасного освітнього процесу;

- співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців відповідно до спеціальностей;

- створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

- координація навчальної, методичної, організаційної та виховної роботи відділення;

- поліпшення освітнього процесу, утримання матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури;

- сприяння в наданні матеріальної та соціальної допомоги студентам відділення;

- відродження, збереження та пропагування національних традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;

- пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя студентів.