Циклові комісії

Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.  Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки майбутніх фахівців у нових соціальноекономічних умовах, у формуванні умінь вирішувати питання господарювання підприємств різних форм власності. У нашому коледжі 2 циклові комісії: циклова комісія ветеринарно-технологічних дисциплін та циклова комісія загальноосвітніх дисциплін. 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВЕТЕРИНАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

   

Москаленко Олександр Миколайович

голова циклової комісії ветеринарно-технологічних дисциплін

►Циклова комісія ветеринарно-технологічних дисциплін (сторінка)

►План роботи циклової комісії ветеринарно-технологічних дисциплін

Положення про циклову комісію

►Склад циклової комісії

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

   

Одарченко Аліна Володимирівна

голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін (сторінка)

►План роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Положення про циклову комісію

►Склад циклової комісії