Циклові комісії

Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.  Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки майбутніх фахівців у нових соціальноекономічних умовах, у формуванні умінь вирішувати питання господарювання підприємств різних форм власності. У нашому коледжі 2 циклові комісії: циклова комісія ветеринарно-технологічних дисциплін та циклова комісія загальноосвітніх дисциплін. 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Яценко Тетяна Миколаївна

голова циклової комісії технологічних дисциплін

План роботи циклової комісії технологічних дисциплін

Склад циклової комісії

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

   

Хоміч Наталія Володимирівна
homich.natalia@hfk.pdau.edu.ua 

голова циклової комісії ветеринарних дисциплін

►Циклова комісія ветеринарних дисциплін (сторінка)

►План роботи циклової комісії ветеринарних дисциплін

Положення про циклову комісію

Склад циклової комісії

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

   

Одарченко Аліна Володимирівна

голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін (сторінка)

План роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Положення про циклову комісію

Склад циклової комісії