Якість освіти

► Рейтинг успішності студентів 

Замір залишкових знань

Моніторинг якості освіти випускників

Моніторинг якості освіти  спрямований на формування і реалізацію механізмів та процедур внутрішньої оцінки якості освіти як за окремими освітніми програмами, так і загалом у Коледжі:

 • аналіз наявності необхідних ресурсів для організації якісного освітнього процесу за кожною освітньою програмою, у тому числі самостійної роботи студентів; аналіз відповідності ресурсного забезпечення ліцензійним та акредитаційним умовам;
 • формування експертних груп з моніторингу якості освіти, залучення до груп основних стейкхолдерів регіону, надання організаційної та методичної допомоги в роботі експертів;
 • вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань якості освіти, методологічна та методична підтримка груп забезпечення освітніх програм;
 • здійснення аналізу кількісних показників результатів навчання студентів (академічний контроль, директорський контроль, звіти атестаційних комісій тощо), підготовка відповідних матеріалів на засідання Педагогічної ради та оприлюднення узагальнених даних на офіційному сайті коледжу;
 • дослідження задоволеності студентів освітніми програмами, змістом та організацією навчання, ресурсним забезпеченням, його результатами;
 • налагодження зворотного зв’язку з випускниками, відслідковування процесу їх працевлаштування за фахом та траєкторій кар’єрного зростання, отримання від випускників рекомендацій щодо покращення освітніх програм та викладання окремих навчальних дисциплін;
 • налагодження й підтримка взаємодії з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), представниками бізнесу та місцевої влади з питань оцінки кваліфікації та компетенцій випускників Коледжу, отримання від них рекомендацій щодо оновлення змісту освітніх програм, методів навчання, організації практичної підготовки;
 • здійснення постійного вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону, надання пропозицій щодо запровадження нових освітніх програм;
 • дослідження очікувань абітурієнтів, їхніх батьків, представників громади щодо затребуваних спеціальностей на ринку праці регіону; необхідних професійних компетенцій, змісту освітніх програм та організації освітнього процесу;
 • узагальнення результатів оцінки якості освітніх послуг Коледжу (в цілому та за кожною освітньою програмою зокрема), виявлення проблем у забезпеченні якості освіти та розробка пропозицій щодо їх усунення; подання відповідної інформації на розгляд Вченої ради та оприлюднення її на офіційному сайті;
 • контроль за реалізацією рекомендацій щодо покращення якості освітніх програм у Коледжі;
 • сприяння формуванню в Коледжі культури якості освіти.