Ліцензовані обсяги

1. Що таке ліцензований обсяг?

Ліцензований обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані до університету на даний напрям підготовки. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Державні (бюджетні) місця – оплата за навчання здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів.

Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

Ліцензований обсяг ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ" 

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л 

211 Ветеринарна медицина - 80 осіб

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" - 65 осіб