Працевлаштування

Лукаш Руслан Іванович

фахівець із працевлаштування випускників

►   Працевлаштування  (тисніть на посилання або зображення)

 В коледжі активно проводиться робота зі студентами, випускниками спрямована на створення необхідних умов для ефективної реалізації їх права на працю та забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Діяльність фахівця по працевлаштуванню направлена не тільки на інформування студентів та випускників про наявні актуальні вакансії, а й на забезпечення їх необхідною консультаційною підтримкою на шляху від обрання вакансії до офіційного працевлаштування, з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці.

Основні завдання :

 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • вивчення вітчизняного та світового досвіду  освіти в межах забезпечення зайнятості студентської молоді;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
 • координація діяльності відділень, циклових комісій щодо створення узагальнених навчально-методичних рекомендацій для оптимізації процесу організації працевлаштування студентів та випускників;
 • налагодження співпраці та забезпечення координації дій з державною службою зайнятості населення, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами,   установами,   та   організаціями,   які виступають потенційними роботодавцями, із питань працевлаштування студентів та випускників, а також оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;
 • забезпечення студентів та випускників інформацією про можливість і умови працевлаштування на основі укладених договорів, окремих заявок і оголошень в засобах масової інформації;
 • інформування студентів і випускників коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • розроблення і ведення супровідної документації, підготовка звітних даних коледжу з питань працевлаштування;
 • участь в організації коледжем презентацій підприємств, компаній, фірм та інших суб’єктів господарювання і управління;
 • оформлення карток працевлаштування випускників;
 • видача випускникам направлення на роботу;
 • оформлення довідок про надання можливості самостійного працевлаштування;
 • підготовка та внесення на розгляд директору пропозицій для вдосконалення планування та організації працевлаштування студентів та випускників коледжу.

Основні функції:

 • створення і ведення баз даних підприємств, установ і організацій, що є базами працевлаштування студентів і випускників коледжу;
 • укладання, а також контроль оформлення договорів щодо працевлаштування студентів та випускників;
 • здійснення листування з Міністерством освіти і науки України, управліннями освіти і науки облдержадміністрації, відділами освіти міської ради, підприємствами, організаціями, службами зайнятості з питань надання місць працевлаштування студентів у вільний від навчання час та після закінчення коледжу;
 • забезпечення випускників достовірною і повною інформацією про наявні вакансії, надання випускникам допомогу в підборі роботи відповідно до отриманої кваліфікації;
 • участь в організації і проведенні зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (“Дні кар’єри”, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками вищих навчальних закладів тощо);
 • запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • узагальнення інформації завідуючих відділень щодо працевлаштування випускників;
 • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідної пропозиції керівництву коледжу;
 • створення бази даних про студентів і випускників, які звернулися щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників;
 • надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);
 • організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • надання консультації студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті коледжу;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників;
 • інформування відділень про наявні вільні вакансії для подальшого праце­влаштування випускників;
 • надання консультації випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації для прискорення подальшого працевлаштування;
 • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;
 • сприяння залученню підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.