Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма — система освітніх компонентів  в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів ЄКТС потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, компетентності, які повинен опанувати здобувач фахової передвищої освіти.

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

ОП профільної середньої освіти

Предмети ОП профільної середньої освіти  211 Ветеринарна  медицина

Предмети ОП профільної середньої освіти 204 Технологія ВППТ

 

211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ОПП 211 Ветеринарна медицина 

Компоненти ОПП 211 "Ветеринарна медицина"

 

204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ОПП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

Компоненти ОПП 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ОКР "Молодший спеціаліст"

ОПП 211 Ветеринарна медицина 

ОПП 204 Технолгія виробництва і переробки продукції тваринництва