Рейтинг успішності студентів

Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти з кожної  навчальної дисципліни. 

Рейтинг успішності 2022-2023 н.р (І семестр)

Рейтинг успішності 2022-2023 н.р (ІІ семестр)

Рейтинг успішності 2023-2024 н.р (І семестр)