Рейтинг успішності студентів

Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти з кожної  навчальної дисципліни. 

Рейтинг успішності 2022-2023 н.р