Приймальна комісія

Приймальна комісія  — робочий орган ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ", що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості. Діяльність здійснюється відповідно до законодавства України та нижче наведених документів.

Документи для вступу

Наказ про Положення приймальної комісії

Наказ про створення Приймальної комісії

Наказ на створення предметних комісій

План роботи приймальної комісії

Положення про приймальну комісію

Положення про вступні випробування

Положення про апеляційну комісію

Склад приймальної комісії