Педагогічна рада

Педагогічна рада ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ" є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності  закладу освіти.

Колегіальна функція Педагогічної ради реалізується шляхом колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності  коледжу, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців за різними спеціальностями. Педагогічна рада, як колегіальний орган, розглядає та ухвалює найважливіші рішення з питань організації освітнього процесу.

Основними завданнями Педагогічної ради є:

  • Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти;
  • Забезпечення якісної підготовки кваліфікованих спеціалістів із спеціальностей;
  • Вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
  • Системне підвищення якості освіти на інноваційній основі;
  • Розробка ефективної системи навчально-методичного забезпечення освіти студентів коледжу;
  • Забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;
  • Затвердження освітніх програм та навчальних планів для рівня вищої освіти та спеціальностей;
  • Ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу, визначати терміни навчання;
  • Затверджувати зразок та порядок виготовлення власного документа про освіту та підстави для його видачі випускникам;
  • Брати участь в організації освітнього процесу;

 Склад педагогічної ради коледжу

Положення про педагогічну раду ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"

Протоколи педагогічної ради

План роботи педагогічної ради