Виховна робота

План виховної роботи

Куратору

Мистецькі колективи

Спорт

Проєкти

В основу планування виховної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Хомутецький фаховий коледж Полтавського Державного аграрного університету» покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Робота проводиться за напрямками: національно-патріотичне виховання, правове виховання, морально-етичне, сімейно-родинне виховання, художньо-естетичне виховання, трудове виховання, екологічне виховання, формування здорового способу життя. 

Організація виховної роботи проходить із залученням кураторів груп, студентського самоврядування та спрямована на підвищення якості знань, зміцнення свідомої дисципліни, розвиток ініціативи та творчої діяльності студентів, формування у них громадянських якостей.