Публічна інформація

 1. Положення про ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"

 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 3. Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм

 4. Структура та органи управління

 5. Кадровий склад коледжу

 6. Освітньо-професійні програми, що виконуються в коледжі та перелік освітніх компонентів
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 8. Мова освітнього процесу

 9. Перелік вакантних посад у ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"
 10. Матеріально-технічне забезпечення ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"

 11. Напрями освітньої діяльності

 12. Про гуртожиток ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"

 13. Результати моніторингу якості освіти

 14. Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

 15. Річний звіт про діяльність закладу освіти

 16. Правила прийому

 17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 18. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 20. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 21. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню), порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню), порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)

 22. Бюджет, кошторис ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"

 23. Звіт про використання та надходження коштів

 24. Інформація про проведення тендерних процедур

 25. Штатний розпис

 26. Договори оренди

 27. Інше