204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Професійна діяльність техніка-технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва дуже різноманітна і ґрунтується на знаннях, здобутих у результаті вивчення таких напрямків, як скотарство, свинарство, птахівництво, розведення дрібних жуйних тварин (вівчарство і козівництво), інших сільськогосподарських свійських тварин та переробка продукції тваринництва. Можливі галузі виробництва, у яких може бути зайнятий технік-технолог, - це утримання поголів’я тварин у підприємствах, виробництво продукції тваринництва, її переробка, а також розведення свійських тварин. Крім того, техніки-технологи з виробництва і переробки продукції тваринництва, виконуючи свою професійну діяльність, несуть відповідальність перед споживачами і навколишнім середовищем.

Техніки-технологи з виробництва і переробки продукції тваринництва можуть працювати на підприємствах аграрного бізнесу, спілках і установах, аграрних закладах освіти, у торгівлі, а також в органах управління в аграрній сфері, наприклад, зоотехніком у підрозділі підприємства, на фермі, техніком з розведення тварин, техніком-технологом з виробництва та переробки продукції тваринництва, техніком із закупівель, техніком штучного осіменіння та лаборантом з менеджменту якості.

Типові види діяльності:

- вирощування, годівля, утримання і догляд сільськогосподарських тварин,

- виробництво, переробка, зберігання і збут продукції тваринництва,

- обслуговування, контроль та підтримка в належному стані машин та обладнання з виробництва та переробки продукції тваринництва,

- утилізація відходів і використання побічних продуктів,

- співробітництво з сервісними службами.