Оплата навчання

Розмір плати за весь строк навчання у ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ" встановлюється  закладом освіти у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік (Закон України «Про освіту», розділ 4, Стаття 61. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти).

Розмір плати навчання за місяць:

1327.50 грн (денна форма)

792.00 грн.(заочна форма)

Реквізити для оплати

Р/Р UA528201720313251004201006639

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

МФО 820172

КОД  33315297