Опитування

Опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо якості освітньо-професійних програм, що реалізуються у коледжі, здійснюється з метою систематизованого дослідження якості освітньо-професійних програм за оцінками здобувачів фахової передвищої освіти, спрямоване на виявлення недоліків та розробку рекомендацій щодо удосконалення змісту ОПП та умов їх реалізації.

Опитування є формою участі здобувачів у внутрішній системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання» та дозволяє забезпечити інформаційну базу для формування цілісного уявлення про якість реалізації освітніх програм у коледжі.

Анкетування здобувачів фахової передвищої освіти проводиться один раз на рік. Результати опитування доводяться до відома гаранта освітньо-професійної програми, завідувача відділення, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора.

►Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП Ветеринарна медицина

 

►Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва