Графіки освітнього процесу

Графік освітнього процесу – це документ, який визначає календарні терміни теоретичної та практичної підготовки, підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), практики, підготовки дипломних робіт, атестації, канікул. Складається на кожен навчальний рік.

►211 "Ветеринарна медицина"

►204 "Технологія переробки і виробництво  продукції тваринництва"

►204 "Технологія виробнитва і переробки продукії твариннитва" (заочна форма)