Анатомічний музей

 

Історія анатомічного музею безпосередньо пов'язана з історією нашого коледжу та підготовкою ветеринарних спеціалістів. Вже за два роки  після визволення від фашистів заклад освіти став справжнім навчальним комбінатом. При ньому працювали, зокрема, і 9-ти місячні курси ветфельдшерів. Анатомічний музей у тодішньому Хомутецькому зоотехнікумі розпочав своє існування саме у 1945 році.


Спочатку музей налічував невелику кількість анатомічних експонатів, які були виготовлені працівниками закладу освіти. До 1962 року анатомічний музей був розташований у клініці ветеринарної медицини. У 1963 році музей було перенесено у новобудову головного корпусу в аудиторію анатомії, яка розташована на лівому крилі першого поверху. Музей існує й по цей час.
Поступово, зусиллями працівників, кількість препаратів у колекції музею збільшувалась.

На той час, у музеї знаходилася велика кількість сухих та вологих препаратів, таблиць, муляжів, скелетів, а також галерея портретів видатних анатомів. Більшість існуючих музейних експонатів, в якості наочних навчальних приладів, активно залучається до сьогодні для проведення лекцій і лабораторних та практичних занять, самостійної роботи студентів коледжу.

Музей коледжу налічує близько 300 експонатів, які майже всі виготовлені в коледжі. Музей має важливе науково-дослідне, методичне, просвітницьке значення. Його експозиції цілком відповідають навчальним вимогам до дисципліни анатомії і фізіології с-г тварин.
До розширення музейного фонду залучаються викладачі, співробітники коледжу, лаборанти і студенти.

Препарати розміщені в шафах відповідно до систематичного принципу вивчення анатомії і фізіології с-г тварин. Музейна експозиція представлена такими тематичними секторами: «Остеологія», «Міологія», «Синдесмологія», «Система органів шкірного покриву», «Система органів травлення», «Система органів дихання», «Система органів сечовиділення та розмноження», «Система органів крово- і лімфообігу-», «Нервова система та органи чуттів», «Система органів внутрішньої секреції» та «Будова тіла свійської птиці»,.

Різноманіття музейних препаратів допомагає зрозуміти особливості будови організму тварини в цілому й окремих його органів як у нормі, так і при патології.      
  Переважну більшість експонатів музею складають органи і частини тіла тварини, що розміщені в герметично закритих ємностях зі спеціальною рідиною, основним компонентом якої є формалін. Кожен експонат має опис (пояснювальну записку), це  надає можливість відвідувачам не просто побачити орган, але й отримати інформацію щодо його будови.

Понад 50 % препаратів є багатопрофільними. Вони використовуються як наочні посібники під час занять не лише з анатомії, але й із фізіології, та інших навчальних дисциплін.
Експонати, які склали цю колекцію, збиралися протягом декількох десятків років.
Однією з провідних функцій нашого музею є освітня. Із перших днів свого існування музей допомагає студентам отримувати знання про будову організму тварини, особливості окремих органів і систем, сприяє засвоєнню такої складної, але надзвичайно важливої дисципліни, як анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин.
Завданнями музею є:
·                Проведення навчальних занять з анатомії і фізіології с-г тварин.
·                Просвітницька діяльність із питань анатомії і фізіології с-г тварин.
·                Профорієнтаційна робота.

В коледжі здійснюється підготовка за двома спеціальностями:
211- «Ветеринарна медицина»;
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», як денної так і заочної форми навчання.
З грудня 2022 року проходе оновлення й розширення анатомічного музею під моїм керівництвом.