Адміністративна рада

Адміністративна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності закладу освіти. Створена і працює у відповідності до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», статуту Полтавського державного аграрного університету, Положенням про коледж та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності. Адміністративна рада є постійно діючим органом управління коледжу для розгляду основних питань організації діяльності закладу освіти. Адміністративна рада створюється розпорядженням директора навчального закладу терміном на один рік.  Працівники коледжу, які не є членами адміністративної ради, можуть запрошуватися на засідання або на обговорення окремих питань.

Основними завданнями адміністративної ради є:

- оперативне керівництво  закладом освіти;

- розгляд стану службової та трудової дисципліни;

- ухвалення рішень з питань господарської діяльності коледжу, оперативне вирішення організаційних питань;

- розгляд окремих питань керівників структурних підрозділів щодо збереження та ефективного використання основних засобів навчання, обладнання;

- аналіз виконання Правил внутрішнього розпорядку коледжу;

- вживання заходів щодо покращення умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників навчального закладу;

- організація заходів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.

Склад адміністративної ради:

1. Шинкаренко С.В. - голова адмінради, директор коледжу

2. Литвиненко М.О. - заступник голови адмінради, заступник директора з НВР

3. Зірка Ю.П. - заступник директора з адміністративно-господарської частини

4. Лукаш Р.І. - завідуючий ветеринарно-технологічним відділенням

5.  Одарченко А.В. - голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

6. Хоміч Н.В. - голова циклової комісії ветеринарних дисциплін

7. Яценко Т.М. - голова циклової комісії технологічних дисциплін

8. Дем'яненко С.М. - головний бухгалтер коледжу

9. Сіроклин С.І. - інспектор з кадрів

 

Положення про адміністративну раду ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"

План роботи адміністративної ради ВСП "Хомутецький фаховий коледж ПДАУ"