Методичний кабінет

 

Литвиненко Ірина Олексіївна

методист методичного кабінету

 

Сайт методичного кабінету (тисніть на посилання або зображення)

Положення про методичний кабінет

План роботи методичного кабінету

► Графік роботи атестаційної комісії

Список працівників, які підлягають атестації у 2023-2024 н.р.

Графік засідань атестаційної комісії

електронна адреса кабінету: kabinetmetodhfkpdau@gmail.com

До уваги педагогічних працівників, що підлягають атестації у 2023-2024 н.р.!

Документи, що свідчать про вищу педагогічну майстерність та/або професійні досягнення можна подати до атестаційної комісії у паперовій формі до методичного кабінету або надіслати у електронній формі за адресою: kabinetmetodhfkpdau@gmail.com

Кожен документ має бути в окремому файлі у форматі PBE.

Документи приймаються до 20.12.2023 р.

  Діяльність методичного кабінету ВСП «Хомутецький фаховий коледж ПДАУ» координується з роботою педагогічної та методичної ради, циклових комісій, кураторів академічних груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання. 

Методичний кабінет є центром методичної роботи, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки занять, виховних годин та заходів, матеріали з узагальнення досвіду освітньої роботи педагогів. Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклових комісій.

  Методична робота в коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним з основних видів діяльності педагогічного колективу. Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів. 

Основні напрямки методичної роботи:

- надання методичних консультацій викладачам;

- спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;

- розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у освітній процес;

- створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

- розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи,  професійної підготовки майбутніх фахівців;

- сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

- вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення  педагогів  з цим досвідом та його впровадженням;

- залучення викладачів до методичної, науково-дослідної роботи;

- робота з молодими викладачами;

- допомога в підготовці викладачів до атестації.

Основні форми методичної роботи:

- засідання методичної ради коледжу;

- засідання  циклових комісій;

- науково-методичні конференції;

- проблемні семінари, семінари-практикуми;

- методичні консультації;

- тижні циклових комісій;

- відкриті заняття; 

- засідання «Школи молодого викладача»;

- засідання творчих і проєктних груп;

- розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

- створення навчально-методичних матеріалів.