Академічна мобільність

Академічна мобільність передбачає участь студентів коледжу у освітньому процесі (в Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо.

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу у ВСП «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»