Практика

Метою практичного навчання студентів коледжу є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують фахівців  відповідно до освітньо- професійного ступеня та сприяють поліпшенню якості підготовки кадрів для сучасного ринку праці.Завдання практичного навчання є:
1. Підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
2. Набуття навичок:
- прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
- впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
- співпраці з трудовим колективом;
- з відповідної робітничої професії.

Практична підготовка у коледжі 

►Ознайомча практика