Студентське самоврядування

Самоврядування у коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління закладом освіти і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентським колективом.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням коледжу та  Положенням про студентське самоврядування, користуються допомогою і підтримкою адміністрації коледжу.

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом освіти.

►Положення про студентське самоврядування