Навчальні плани

Навчальний план - це нормативний документ, який регламентує навчання за певним  освітньо-професійним ступенем і розробляється відповідно до  освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає графік освітнього процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, види навчальних занять та їх обсяг, форми контролю.

Навчальні плани спеціальності 211 "Ветеринарна медицина"

Навчальні плани спеціальності 204 "Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва"