Зріз знань

Контрольний  зріз знань проводиться з метою оцінки того, як займається студент протягом семестру. Завдяки аналізу його результатів ми визначаємо рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. На цьому етапі ми можемо виявити тих студентів, які пропускають заняття та не досить активно беруть участь в освітньому процесі. З ними буде проведено індивідуальну роботу та розроблені заходи покращення успішності

Форма проведення зрізу знань - тестові завдання в онлайн режимі.

Для проходження тесту  на порталі тестування переходьте за посиланням