ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА молодшого спеціаліста “Ветеринарна медицина”