Освітній процес

Розмір плати навчання за місяць 1327.50 грн (денна форма)

                                                          792.00 грн.(заочна форма)