«Організація виробничої і бізнесової діяльності».

   Кабінет « Організації виробничої та бізнесової діяльності» розташований в
будівлі технологічного корпусу. При кабінеті організований гурток який
працює згідно плану, в дистанційному режимі, не дивлячись на виклики
сьогодення. Кабінет працює над важливими питаннями та системному
підході до ефективної взаємодії всіх ланок виробництва сільського
господарства. Проводячи розрахунки економічних показників з
використанням унаочнення, презентацій плакатів, роздаткового матеріалу.
Проводяться зустрічі, обговорення цікавих фактів, економічних новин,
складаються та вирішуються кросворди . Здійснюється ознайомлення з
організаційно-правовими формами підприємств, інноваціями ведення
галузей сільського господарства для забезпечення мінімальних затрат та
максимальної прибутковості підприємств.Головне завдання роботи кабінету:
розвивати у здобувачів освіти фахову, навчальну, інформаційно -
комунікаційну та інші компетентності, сприяти засвоєнню теоретичних і
практичних навиків з економіки. Навчити самостійно виконувати завдання ,
використовуючи знання та вміння, аналізувати економічні показники. Так як
розвиток сучасного господарювання побудований на кваліфікованому,
професійному підході майбутніх спеціалістів.

Напрями діяльності кабінету:
1. Організаційна робота.
2. Навчально-виховна робота.
3. Навчально-методична робота.
4. Гурткова робота.

     Зусиллями адміністрації, працівників та студентів коледжу заняття
забезпечуються унаочненням, здійснюється ремонт та реставрація кабінету
та обладнання, випускаються стінгазети. Ведеться відповідна документація,
проводяться додаткові заняття та консультації. Постійно опрацьовується
методична та педагогічна література, новини педагогіки та економіки.