Вища математика

3 курс групи "А", "Б"

Опрацювати теми:

1. Границя функції в точці, основні властивості границь. Неперервність функції

2. Основні властивості функції однієї змінної  (записати основні поняття в конспект)

Підручники "Вища математика" Дюженкова Л.І.

                     "Вища математика" Дубовик В.П. або інші джерела