Технологія виробництва молока і яловичини

3 курс групи "А", "Б"

Теми: Наукові основи вирощування молодняку для ремонту стада

           Молозивний і профілактичний період у житті теляти

Література: Ю.Ф.Рубан, О.В.Борщ 2003 р. "Скотарство і технологія виробництва та переробки молока і яловичини"  ст. 163-167, 170 - 173

Запитання і завдання для самоконтролю: Ю.Ф.Рубан, О.В.Борщ 2003 р. "Скотарство і технологія виробництва та переробки молока і яловичини"  ст. 178