Положення ( студентський гуртожиток)

Гуртожиток розраховано на 200 місць.

Вільних 80 місць.

Плата за місяць 600 грн.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК

ВСП "ХОМУТЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1. Це положення регламентує функціонування студентських містечок і гуртожитків вищих навчальних закладів, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).

         2. Студентський гуртожиток коледжу призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів (далі – Студенти), а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

         3. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         4. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної  сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

         5. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням керівника коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При  поселенні укладається угода (контракт) на проживання.

         6. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання Студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватись в орендованих будинках (приміщеннях), що пристосовані під гуртожиток.

         7. Студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву коледжу і можуть здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі технікуму.

         8. Гуртожитки можуть бути:

              - для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

             - для проживання сімей Студентів (житлові приміщення, що складаються з  однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї).

         У гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

         9. Гуртожитки можуть поділятися на чоловічі, жіночі, загального проживання з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається керівництвом технікуму і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         10. Працівники коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням керівника коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         11. Проживання в студентських  гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів коледжу, а також інших організацій забороняється.

         12. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

         13. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними  санітарними нормами та правилами утримання  гуртожитків.

         14. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і  затверджуються керівником  коледжу за погодженням з органами  студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         15. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником коледжу

ІІ. НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКАХ

         1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки  визначаються Положенням про студентський гуртожиток коледжу, розробленим у технікумі на підставі цього Положення за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         2. Розподіл місць проживання у гуртожитках відділеннями здійснюється рішенням керівництва технікуму із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         3. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються керівництвом відділень і затверджуються керівником коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою  організацією студентів.

         4. На підставі рішення про подання місць у гуртожитку керівник коледжу укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому, який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса в гуртожитку і номер кімнати.

         5. Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

         6. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

         7. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

         Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

         8. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку в установленому порядку.

         9. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку ,можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

         10. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються керівником технікуму із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         11. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється керівником коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

ІІІ. КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ.

 1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а з 2300 до 600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
 2. Вхід до гуртожитку сторонніх осіб категорично забороняється.
 3. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який  розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом технікуму. Усі заходи повинні закінчуватись до 2300.
 4. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.
 5. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування).
 1. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля ,роботи працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва технікуму, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 1. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:
 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 • своєчасно  сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального  користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
 • відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;
 • попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб).
 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
 1. Студенту, який проживає  у гуртожитку, забороняється:
 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із заступником директора з виховної роботи;
 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти  і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу заступника директора з виховної роботи;
 • залишати сторонніх осіб без письмового дозволу заступника директора з виховної роботи;
 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • порушувати тишу з 2200 до 700;
 • створювати шум ,а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • тримати в гуртожитку тварин.

 9. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

- зауваження;

- догана;

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

- розірвання угоди на проживання.

         10. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у  гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом технікуму за поданням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

         11. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань керівником технікуму.

ІV. ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ

         1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію,  - у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до коледжу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

         2. При відрахуванні з коледжу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

         У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

         3. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

V. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

         1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

         2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

         3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.

         4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.

         5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

VІ. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕДЖУ  ТА  АДМІНІСТРАЦІЇ ГУРТОЖИТКУ

         1. Керівництво коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил  проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

         2. Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток технікуму ,угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.

         3. Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку ,організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

         4. Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку зобов’язані:

- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

- проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

- забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку;

- своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену  територію та зелені насадження;

-  здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

- надавати Студентам ,які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги ,виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

- укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

- сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;

- інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються  їхнього проживання та побуту;

- забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

         5. Керівництво коледжу  спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

         6. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання ,адміністрація відповідальності не несе.

         7. Керівництво коледжу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку  коледжу.

         8. Поточний ремонт  гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з  усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

         9. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення. Студентам на час ремонту керівництвом коледжу надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після  закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.