ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ галузь знань 21 “Ветеринарна медицина”