ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”

Освітньо-професійна програма підготовки молодших спеціалістів 204 "Виробництво і переробка продукції тваринництва"

https://drive.google.com/file/d/1crez-PX1OjoKY3qmOlYSuIlQaUKx3gmd/view?u...

 

Освітньо-професійна програма підготовки молодших  спеціалістів 211 "Ветеринарна медицина"

https://drive.google.com/file/d/1crez-PX1OjoKY3qmOlYSuIlQaUKx3gmd/view?u...