Гурток при лабораторії "Хірургія ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса сайту лабораторії

http://hvzt43.wix.com/hirurg

Гурток при лабораторії «Хірургія ветеринарної медицини»  сприяє формуванню висококласних спеціалістів, які будуть конкурентноздатними на сучасному ринку праці.

На засіданнях гуртка «Хірургія ветеринарної медицини» розглядаються питання, що дуже стисло викладені, або взагалі не входять в програму дисципліни, опрацьовується спеціальна література, інтернет-джерела, преса, виготовляються експонати учнівської творчості, муляжі, плакати, мультимедійний супровід занять, монтуються навчальні відеофільми. Також гуртківцями відпрацьовуються методи оперативних втручань, діагностичних та лікувальних маніпуляцій, що найбільш актуальні на даний момент. Крім цього кожного року організовується дослідна робота, що є частиною навчального процесу та орієнтована на дидактичне застосування наукових знань, на наукові підходи до аналізу і організації навчального процесу з урахуванням інновацій викладачів та для досягнення високих результатів у професійній компетенції і розвитку особистості студентів.

Саме дослідницька робота відіграє ключову роль та найбільше підходить для розкриття прихованого потенціалу, формування професійного лікарського мислення, виховання почуття відповідальності у студентів, що у майбутньому будуть здатні самостійно вирішувати і ухвалювати рішення у динамічних нестандартних ситуаціях. Крім всього іншого проведення дослідницької роботи створює більш тісну взаємодію між викладачем та студентами, а також підсилює активність та розвиток самостійності студентів в процесі оволодіння знаннями. 

Деякі дослідні роботи, що виконані при лабораторії "Хірургія ветеринарної медицини": 

"Різні способи повалення ВРХ";

 "Порівняльна характеристика закриття грижових воріт при герніотомії";

 "Ефективність лігатурних повязок";

 "Лікування асептичного запалення різними способами" та інші.