«Гігієна з основами ветеринарії».

      Лабораторія «Гігієна тварин з основами ветеринарної медицини» розташована в технологічному корпусі коледжу, який побудований в 1963 році. Включає: кабінет викладача та аудиторію,. Має відповідне обладнання, унаочнення, роздатковий матеріал, муляжі, плакати тощо.

        Лабораторія працює над освітленням новітніх систем утримання тварин, досягнення науки в галузі гігієни тварин. Дисципліна «Гігієна тварин з основами ветеринарної медицини» єдина із технологічних дисциплін, яка ознайомлює студентів технологів із хворобами тварин. Тож лабораторія працює і над деякими актуальними проблемами ветеринарії. Методична робота направлена на забезпечення студентів сучасними посібниками, дидактичним та роздатковим матеріалом. Щороку створюються навчальні відеофільми та презентації, щоб покращити якість навчальних занять з дисципліни «Гігієна тварин з основами ветеринарної медицини». Регулярно проводяться дослідні та пошукові роботи, результати яких висвітлюються на щорічних конференціях.

 

        Основна мета роботи лабораторії: сприяти розвитку у студентів фахової, навчальної, інформаційно-комунікаційної та інших компетентностей, забезпечити засвоєння теоретичних і практичних навиків з утримання та догляду тварин, створення комфортних умов для тварин, вміти відрізнити здорову тварину від хворої. Сформувати уміння самостійно використовувати знання, навички, так як розвиток сучасної науки вимагає широкого впровадження інформаційних технологій, відповідного кадрового забезпечення, фундаментальних і професійних знань від майбутніх фахівців.

 

Напрямки діяльності лабораторії:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА.

II. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА.

III. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

IV. ГУРТКОВА РОБОТА

V. ЗВ'ЯЗОК 3 ВИРОБНИЦТВОМ І ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

VI. ПІДГОТОВКА ДО НАУКОВО – ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ.

 

            Стараннями адміністрації, працівників та студентів коледжу навчальні заняття забезпечуються унаочненням, підтримується в належному стані обладнання при лабораторії, здійснюється його ремонт та реставрація, ведеться відповідна документація, проводяться додаткові заняття та консультації з дисципліни, систематично опрацьовується методична і педагогічна література, новини педагогіки і ветеринарії, розробляється тематика рефератів та організовується виставка зразків кращих з них, виготовляються експонати студентської творчості, підтримуються зв'язки з ветслужбами передових агропідприємств.