Фізичне виховання та культура

Дистанційне навчання студентів. Дисципліна «Фізична культура».

Викладачі: С.В.Отисько,В.С.Воробей

Шановні студенти!

Для Вас завдання на січень 6-12 березня 2017 року. У таблиці наведено

теми для самостійного опрацювання.

Ви повинні підготувати 1 реферат з кожної теми (див. таблицю).

Матеріали можна знайти в Інтернеті або у бібліотеці.

Реферат можна замінити тематичним відео з сервісу YouTube (викачати

та записати на диск).

Тематичний план

1.Профілактика травматизму під час гри у баскетбол. Правила гри.Навчальна гра. Естафета з елементами баскетболу

2.Техніка передачі м’яча однією та двома руками. Удосконалення техніки гри в баскетбол. Навчальна гра.

3.Тактика гри в баскетбол. Передача і прийом м’яча. Техніка кидка м’яча в корзину після ведення і подвійного кроку.

4.Естафети з елементами вправ баскетболу. Передача і ловля м’яча на місці, в русі кроком і бігом. Навчальна гра.

5.Техніка зупинки, поворота, передачі і прийому м’яча на місці і в русі. Штрафні кидки. Естафети з елементами баскетболу.

6.Розвиток силових якостей. Кругове тренування на тренажерах. Рухливі ігри.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

Структура реферату

- титульний аркуш

- зміст;

- вступ;

- суть реферату (основна частина);

- висновки;

- список  використаних джерел (перелік посилань)

- додатки (за необхідності).

Зразок титульного листа:

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Загальні правила

Реферат здається у папці (одна сторінка у файлі).

Реферат повинен бути надрукованим за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297×420 мм). Роботу друкують через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Бажано використовувати шрифти текстового редактора Word розміру 14.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи. Всі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорнимвпродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують чорнилом, тушшю, пастою у надрукований текст мають бути чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного тексту. Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці

МІНІСТЕРСТВО Освіти і науки України

Хомутецький ветзоотехнікум ПДАА

РЕФЕРАТ

з предмета «Фізична культура»

на тему:

____________________________________

Виконав(ла) студент(ка)

групи _______________

П.І.Б.________________

Викладач: __________________

Хомутець – 2017

 

або між рядками виправленого тексту машинописним способом або від руки.

Виправлене повинно бути чорного кольору.

Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів полів:

верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм,

правий — не менше 10 мм.

Розмір шрифту — не менше 12 (стандарт — 14).

Нумерація сторінок роботи

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами без знака №,

додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Титульний

аркуш (перша сторінка роботи) включають до загальної нумерації сторінок

роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють.

Відеоресурси