Епізоотологія з мікробіологією

Тема: Вчення про імунітет

Оформити конспект, вивчити основні поняття і терміни:

Визначення імунітету, його теорії (фагоцитарна-І.І. Мечникова, гуморальна- Ерліха, сучасна-фагоцитарна- гуморальна). Види імунітету ( природний і набутий, активний і пасивний, стерильний і не стерильний).

Антигени. Антитіла: аглютиніни, лізини, комплементозв'язуючі, антитоксини, опсоніни . Серологічні реакції  та їх значення в діагностиці інфекційних хвороб.

Природна стійкість організму до інфекції та фактори, що впливають на опірність організму.

Тема: Вчення про біопрепарати

Оформити конспект, вивчити основні поняття і терміни:

Вакцини, гіперімунні сироватки. Сироватки  (кров) реконвалесцентів.

Гама – глобуліни, анатоксини, антивіруси , які використовуються у ветеринарній практиці.

Алергія  та анафілаксія, їх практичне значення. Практичне значення імунітету в проведенні протиепізоотичних заходів.

Тема  Хвороба Ауєскі

  1. Властивості збудника. Етіологія. Патогенез.
  2. Клінічні ознаки. Пат зміни.
  3. Діагностика. Лікування.
  4. Імунітет. Профілактика і заходи боротьби.

Репродуктивне закріплення матеріалу:

1. Дайте визначення захворюванню.

2. Від яких хвороб диференціюють ауєскі?

3. Як лікують ауєскі?

4. Які характерні пат зміни при ауєскі?

 

Оформити зошит ЛПЗ (Тема  Вивчення біопрепаратів, що використовуються при сказі і хворобі Ауєскі та техніки щеплення тварин)