Англійська мова

Опрацювати тему "Всесвітня мережа". Виконати врави 1-5,ст.79 підручника Карп'юк О.Д. Англійська мова:Підручник для 10класу загальноосвітніх навчальних закладів.Рівень стандарту.-2013.

Написатиелектронного листа.