ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ галузь знань 20 “Сільське господарство і лісництво”