ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”