Охорона праці

Перелік інструкцій що діють на підприємстві

Хомутецький ветеринарно- зоотехнічний технікум

Полтавської державної аграрної академії

ІНСТРУКЦІЯ № ___

по вимогам безпеки до технічного стану автомобілів та обладнання рухомого складу

 

Хомутецький ветеринарно- зоотехнічний технікум

Полтавської державної аграрної академії

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Наказ ________________________________

                                                                                                 (посада роботодавця і

                                                                               ______________________________________

                                                                                  найменування підприємства)

                                                                                від “___”_________________20___р. №____

 

ІНСТРУКЦІЯ

по вимогам безпеки до технічного стану автомобілів та обладнання рухомого складу

1. Технічний стан автомобілів та причепів повинен відповідати прави­лам технічної експлуатації автомобільного транспорту, правилам дорож­нього руху і правилам безпеки, які пред'являються до автомобілів.

2. Автомобілі всіх марок і призначень, а також автомобілі-тягачі, які знаходяться у експлуатації, повністю укомплектовуються набором справ­них інструментів та пристосувань (домкратом, пусковою рукояткою, пе­реносною лампою , ручним насосом, гайковим та балонними ключами, аптечками, клинцями для підкладання під колеса). Вантажні автомобілі, автобуси, які направляються в дальні рейси додатково забезпечуються лопатою, буксирним тросом, ланцюгами протиковзання, металевими козелками.

3. Автобуси та вантажні автомобілі, які призначені для перевезення людей, забезпечуються засобами пожежогасіння, автомобілі для переве­зення легкозаймистих рідин — двома вогнегасниками ОІТ-5 або ОП-2, повстяним рядном і ящиком з піском.

4.  Основні вимоги безпеки до технічного стану автомобілів, їх агре­гатів, вузлів, механізмів і систем слідуючі :

5. Гальмівна система повинна забезпечувати зменшення швидкості, своєчасну зупинку і одночасність початку гальмування всіх коліс незалеж­но від швидкості, навантаження схилів на дорозі.

6. У гальмовій системі не допускається змін у конструкції, заїдань у механічному приводі, підтікання рідини з системи гідравлічного приводу або попадання в неї повітря, заїдання хоч в одному колісному механізмі, поломки та тріщини у деталях, у гальмовому диску стоянкової системи, несправності стопорного пристрою важеля (рукоятки) системи, пропуск повітря у системі пневматичного приводу.

7. Порушення герметичності системи пневматичних гальм не повинно викликати зниження тиску повітря при непрацюючому компресорі на 0,05 МПа (0,5 кг/куб. см) на протязі ЗО хвилин при вільному положенні органів управління або 15 хвилин при включених органах управління гальмами.

8. Не допускається замащування поверхні гальмових колодок і бара­банів, а також заклинювання або нерозгальмування колеса, внаслідок чого автомобіль заносить навіть на сухій горизонтальній поверхні (дорозі). Замащення виявляється при контрольному гальмуванні (відхилення авто­мобіля в сторону, збільшення у порівнянні з нормативним значенням гальмівного шляху).

  1. В умовах експлуатації гальмові якості автомобіля оцінюють в більшості випадків по шляху гальмування або уповільнення у відповідності з вимогами "Правил дорожнього руху" при одноразовому натискуванні на педаль гальмової системи у процесі руху автомобіля з початковою швидкістю 40 км/год на сухій горизонтальній ділянці з твердим покриттям, яке має коефіцієнт зчеплення не менше 0,6. Максимально допустимі значення гальмівного шляху і мінімально допустиме сповільнення повинно знаходитися у межах:

 

Норми ефективної дії гальмівної системи

 

Тип транспортного засобу

Повний гальмівний шлях у м не більше

Установлене сповільнення, м/с не менше

Час спрацьовування гальмівного приводу, е. не більше

Легкові автомобілі їх модифікації для перевезення ван­тажів

16,2 (14,5)

5,2 (6,1)

0,6

Автобуси з повною масою до б Т включно

21,2 (18,7)

и         4,5 (5,5)

1,0

вище 5 Т

21,2 (19,9)

4,5 (5,0)

1,0

Вантажні авто­мобілі з повною ма­сою до 3,5 Т включно

23,0 (119,о)

4,0 (5,4)

1,0

від 3,5 до 12 Т включно

23,0 (18,4)

4,0 (5,7)

1,0

вище 12 Т

23,0 (17,7)

4,0 (6,1)

1,0

Автопоїзди з по­вною масою до 3.5 Т включно

25,0 (22,7)

4,0 (4,7)

1,2

від 3,5 до 12 Т включно

25,0 (22,1)

4,0 (5,0)

1,2

Гальмівний шлях приведений з урахуванням часу, через який спраць­овує гальмівний  привід, У дужках приведені дані для транспортних засобів у спорядженому стані з масою водія.

10.  Гальмівні механізми стоянкової системи повинні забезпечувати нерухомий стан транспортного засобу з повним навантаженням на підйомі  або спуску з нахилом 16 відсотків не менше 5 хвилин, Стоянкова гальмівна систем  може бути випробувана під час руху: Перенавантажений авто­мобіль, який рухається з швидкістю 15 км/год гальмується плавно стоян­ковою гальмівною системою, гальмівний шлях не повинен перевищувати 6 м, а сповільнення повинно бути не менше 2 м/с

11. Рух автомобіля з пневматичним приводом гальмівної системи до­зволяється тільки при тискові у повітряному балона не менше 0,5 МПа,

При мінусових температурах зовнішнього середовища необхідно що­денно видаляти конденсат із повітряного балона гальмівної системи.

12. Рульове управління повинно забезпечувати легкість і надійність управління передніми колесами автомобіля при всіх швидкостях руху в будь-яких дорожніх умовах. Зміна зусилля на ободі рульового колеса при повороті управляючих коліс у будь-якому напрямку повинно відбуватися без ривків та заїдань.

13. У рульовому управлінні не допускається люфт рульового колеса, який перевищує норму, встановлену заводом- виготовачем.  Якщо норматив не вказаний, люфт не повинен перевищувати 25 градусів (при наяв­ності підсилювача рульового управління люфт перевіряється при працюючому двигуні). Самовільний поворот рульового колеса автомобілів з підсилювачем рульового приводу від нейтрального положення до край­нього не допускається.

14. У рульовому управлінні не допускаються пошкодження, які зава­жають вільному обертанню рульового вала, послаблення кріплення рульо­вої сошки на валу, пошкодження поперечної та поздовжньої рульових тяг, їх деталей (погнутість, тріщини, різьби, пробок, наконечників, поломка шплінтів) підвищений люфт у шарнірних з'єднаннях, несправності гідропідсилювача рульового приводу.

15.  Не допускається до експлуатації автомобіль з поломкою спиць рульового колеса, а також при надмірному затягуванні з'єднань рульових тяг і відсутності обмежувачів повороту коліс.

16. При рухові на спусках не глушити двигун автомобіля, який має управління з гідропідсилювачем, бо дія його припиниться і управління автомобілем ускладниться.

17. Передній міст автомобіля повинен надійно забезпечувати установ­лення управління коліс і кріплення деталей рульового приводу до ходової частини. У передньому мосту не допускаються погнутості та тріщини у балці в деталях незалежної підвіски, заїдання і пошкодження в підшипниках коліс, порушення нормальної величини кутів установки коліс і регулювання підшипників їх маточин.

18. Технічний стан шин повинен гарантувати безпечний рух транспор­тного засобу. Не дозволяється встановлювати на автомобілі шини, які не відповідають транспортному засобу по розміру і допустимому наванта­женню: з повністю зношеним малюнком протектора (глибина малюнка по центру бігової доріжки легкових автомобілів повинна бути не менше 1 мм, вантажних — 0,5 мм, автобусів — 2 мм; з наскрізними нарізами, розшару­ваннями або іншими механічними пошкодженнями; тиском повітря, який не відповідає встановленій нормі.

19. Не дозволяється спарювати нові шини з шинами, які мають значне зношення малюнка протектора; встановлювати їх на передню вісь легко­вих автомобілів, автобусів та вантажних автомобілів, які використову­ються для перевезення людей, а також шини відновлені по 11-й групі ремонту.

20. Диски коліс повинні бути надійно закріплені на маточинах, зам­кові кільця справні і правильно встановлені. Не допускається наявність тріщин та погнутість дисків, надмірна розробка отворів.

21. Двигун має бути технічно справним. Не дозволяється випускати на лінію автомобіль із важким запуском, нестійкою роботою на малих обер­тах холостого ходу.

22.  Система живлення, охолодження, змащення не повинна мати підтікання, а також пропускання відпрацьованих газів через нещільності з'єднань у системах живлення та газорозподілу.

23. Труба глушителя повинна щільно з'єднуватися з випускним тру­бопроводом двигуна. У глушителі, трубопроводах не допускаються тріщини, можливість прориву газів у підкапотний простір. У кабіні авто­мобіля концентрація шкідливих речовин не повинна перевищувати санітарні норми (окис вуглецю — 20 мг/куб. м, окисли азоту — 5 мг/куб.м, пари бензину — 100 мг/куб.м).

24. Автомобільні двигуни необхідно систематично перевіряти на ток­сичність відпрацьованих газів.

25. Храповик колінчатого валуне повинен мати слідів зносу у прорізах, а пускова рукоятка-справну шпильку і відсутність задирів.

26.  Електрообладнання автомобіля повинно мати непошкоджену ізоляцію, забезпечувати надійний пуск двигуна при допомозі стартера, своєчасне запалення суміші у циліндрах двигуна, безвідказну роботу кон­трольних приладів, освітлення, сигналізації, а також виключити мож­ливість утворення іскр у проводах та затискачах.

27. Акумуляторна батарея і всі прилади електрообладнання надійно закріплені. Не допускається підтікання електроліту.

28.  Автомобіль повинен мати дальнє і ближнє світло, підфарники, стоп-сигнал, повороти, габаритні фонарі. Заводом- виготовачем не пере­дбачено застосування фар-прожекторів, пошукових фар та інших додат­кових фар за винятком протитуманних.

29. Технічний стан кабін повинен забезпечувати безпеку руху та не­обхідну зручність для нормальної роботи водія, щоб замки дверок кабіни самовільно не відчинялись, сидіння не мали провалів, рваних місць, висту­паючих пружин, гострих кутів.

30. Автомобіль незалежно від його призначення і моделі повинен мати дзеркало заднього виду, вітрове і бокові стекла кабіни без затемнень, які погіршують огляд. Склоочищувальні щитки повинні щільно пе­реміщуватися, забезпечуючи очищення вітрового скла.

31. Вантажна бортова платформа без поламаних дощок, брусків. Бо­кові та задні борти повинні легко відкриватися, мати міцні петлі, запори, які не допускають їх самовільне відкривання.

32. Вантажний автомобіль з кузовом типу фургон обладнується двер­цятами, які відкриваються назовні, справними замками, які виключають можливість самовільного відкриття підгчас руху, фіксаторами відкритих дверей та підніжками.

33. Причепи, напівпричепи та автомобілі, які призначені для переве­зення довгомірних вантажів, обладнуються відкидними стойками, щита­ми, встановленими між кабіною і вантажем, а також поворотними кругами, які мають пристосування для їх закріплення при рухові без вантажу. Поворотні круги повинні мати справні стопори, які запобігають повертання причепу при рухові заднім ходом. При рухові вперед забороне­но стопорити поворотний круг дишла причепа.

34.  Автопоїзд обладнується запобіжними (аварійними) ланцюгами або тросами, які запобігають від'єднанню причепа при випадковому зламі зчіпаючого пристрою,

ЗЬ. Бортові причепи повинні мати платформи, які по якості рівноцінні вантажним платформам автомобілів і надійну стоянкову систему, що утримує причеп на місці після від'єднання його від автомобіля тягача.

36. Напівпричепи обладнуються справним сидільним пристроєм, який забезпечує фіксоване положення замків, передньою опорою і стоянковим гальмом, яке призначене для гальмування напівпричепа при зчепленні, розчепленні і на стоянці.

37. Автомобілі-самоскиди та самоскидні причепи повинні мати опорні пристрої, які не допускають самовільне опускання піднятого кузова (шлангу), яка шарнірно з'єднана з рамою. На боргах повинен бути зробле­ний напис незмивною фарбою: "Не працювати без упора при піднятому кузові!" Підлога у кузові повинна бути рівною і гладкою.

38. Автомобілі-цистерни для перевезення горючих рідин обладнанні металевими заземлювальними ланцюжками І виводами випускної труби під радіатор з нахилом випускного отвору вниз і вправо (по ходу авто­мобіля). Стан і кріплення зливних кранів та шлангів повинні виключати підтікання та розбризкування рідини.

На цистерні повинен бути надпис "Вогненебезпечне", при перевезенні отруйних речовин "Небезпечно".

» Автомобілі, які призначенні для перевезення горючих рідин, хімікатів забезпечуються засобами пожежогасіння і запасом дегазаторів (дихло-рамін, хлорне вапно та інше).

39. На газобалонних автомобілях уся апаратура (трубопроводи і вен­тилі) повинні бути герметичними, виключати можливість просочування газу у кабіну і кузов.

40.  Балони, встановлені на автомобілі, повинні бути пофарбовані у червоний колір,   мати табличку з вказівкою параметрів обумовлених Держнаглядомохорони праці, клеймо, надпис, який вказує час проведе­ного випробування та яким газом заповнений балон (пропан, бутан). Періодичному випробуванню підлягають слідуючі елементи обладнання балони, корпус редуктора, редуктор у зборі, вентилі балона і у кабіні запобіжний клапан.

41 Газові балони необхідно зберігати у спеціальному приміщенні, об­ладнаному надійною вентиляцією. Навіть тимчасове зберігання у звичай­них складах і виробничих приміщеннях заборонено.

42. Заправляти автомобілі газом дозволяється тільки на газонаповнюючих станціях, балони заповняються зрідженим газом не вище 90% повного об'єму.

43. Перед пуском двигуна газобалонного автомобіля необхідно на про­тязі деякого часу утримувати капот відкритим, щоб переконатися у справності апаратури, з'єднань і трубопроводів.

44. Для усунення льодяних пробок у комунікації необхідно застосува­ти тільки пару та гарячу воду. Використовувати паяльні лампи або інші засоби підігріву і відкритим полум'ям забороняється.

45.  Технічне обслуговування і ремонт газобалонних автомобілів не­обхідно проводити окремо від автомобілів з карбюраторними та дизель­ними двигунами.

46.  Експлуатувати автомобілі з несправною газовою апаратурою, з витоком газу через нещільності з'єднань, а також заїзд в гараж авто­мобілів з несправною газовою апаратурою заборонений.

47. Всі неполадки необхідно усувати негайно. Якщо усунути витік газу з балонів через вентиль або запобіжний клапан неможливо, то газ не­обхідно випустити у атмосферу у безпечному місці.

48. Виявлені при щоденному огляді балонів несправності повинні усу­ватися кваліфікованими слюсарями і регулювальниками у цехах по ре­монту газової апаратури.

49. У випадку пожежі на газобалонному автомобілі потрібно негайно закрити магістральний та балонний вентилі, збільшити число обертів колінчатого валу двигуна, випустити газ, який залишився у системі газо­проводів і гасити пожежу з допомогою вуглекислого вогнегасника, піску або струменя розпиленої води.

50. До управління та ремонту газобалонних автомобілів допускаються особи, які пройшли спеціальну підготовку, склали екзамен по техмінімуму і вимогам безпеки і мають відповідне посвідчення.

51. Автомобілі, які мають несправності, які можуть привести до аварій і травм пасажирів , втрат вантажу, а також брудні, без номерів і розпізнавальних знаків автопоїзду забороняється випускати на лінію.

52.  Водій перед виїздом на лінію перевіряє справність автомобіля, технічний стан якого повинен відповідати усім перерахованим вище вимо­гам безпеки.

53. При технічному стані автомобіля або причепа, що не відповідає технічним вимогам і правилам дорожнього руху та Правилами  безпеки, водій не має права   виїзжджати на лінію.

 

 

 

 

 

 

Приєднані файли: