КОНТАКТИ

Телефон: 05355 35 5 66

Факс: 05355 35 5 80

          05355 35 5 89

E-mail: hvzt.pdaa@edu.ua

WEB: hvzt.pdaa.edu.ua