Хірургія ветеринарної медицини

Завдання для дистанційної форми навчання

для студентів ІІ курсу ветеринарного відділення

із дисципліни

«Хірургія ветеринарної медицини»

1. Ознайомлення з перев'язним матеріалом і хірургічною білизною.

2. Підготовка перев'язного матеріалу та хірургічної білизни до стерилізації.

3. Проведення стерилізації в автоклаві, текучою парою, прасуванням, кип'ятінням.

4. Стерилізація інструментів, скляних і гумових предметів кип'ятінням.

5. Стерилізація інструментів антисептичними речовинами, обпалюванням та сухим жаром.

6. Стерилізація матеріалів для швів (лабораторне заняття 2).

7. Обробка рук класичним та сучасним способами.

8. Стерилізація гумових рукавичок і проведення в них операцій.

9. Обробка операційного поля.

 

Література:

Петренко О.Ф та ін. Хірургія ветеринарної медицини. - К.:Вища освіта, 2005.- с. 40-47

Інші джерела:

http://hvzt43.wixsite.com/hirurg/--1-c160a (файл інструкційні картки ЛПЗ)

Форма підсумкового контролю:

Тестові завдання

 

 

Завдання для дистанційної форми навчання

для студентів ІІІ курсу ветеринарного відділення

із дисципліни

«Хірургія ветеринарної медицини»

 

1. Хвороби в ділянці черева і прямої кишки.

2. Грижі, їх види.

3. Пупкові грижі, їх класифікація.

4. Травматичні грижі черевної стінки та випадання органів під шкіру.

5. Відсутність заднього проходу у новонароджених.

6. Непрохідність прямої кишки.

7. Випадання прямої кишки.

8.Техніка операції при пупкових та інтравагінальних грижах.

9. Оперативне лікування при випаданні прямої кишки та відсутності анального отвору у тварин.

Література:

Петренко О.Ф та ін. Хірургія ветеринарної медицини. - К.:Вища освіта, 2005.- с. 225-234

Інші джерела:

http://hvzt43.wixsite.com/hirurg/--1-c160a (файли: «лекції хірургія» та «інструкційні картки ЛПЗ» )

Форма підсумкового контролю:

Письмове опитування, оформлення зошита ЛПЗ